Dutch

Dutch – De Rite van Haar Heilige Vuren

Voorbereiding:

Zoek een rustige plek waar je de rite ongestoord kunt uitvoeren. Je hebt een kaars nodig (of een andere vorm van devotioneel vuur, zoals een lamp of een haardvuur) en iets om het mee aan te steken. Als je wilt kun je de kaars, of andere materialen die je gaat gebruiken in overeenstemming met je gebruikelijke traditie, consecreren; anders zorg er gewoonweg voor dat het schoon is.

Inleiding:

Maak het jezelf comfortabel, adem diep en vind een balanspunt, een balans tussen lichaam, geest en ziel, zodat je jezelf met trots en schoonheid aan de wereld toont. Adem diep en vind je stem, de stem waarmee je woorden van ware en pure intentie zult spreken. Adem diep en roep de vrijheid in je hart op, zodat je jezelf kunt uiten met de zuiverheid van intentie en met de kracht van verlangen.

Houd beide handen op je hart (drie hartslagen), je wijsvinger en middelvinger van je dominante hand op je lippen (drie hartslagen), en dan op je voorhoofd (drie hartslagen). Houd nu je duimen in beide handen (als vuisten) en hef beide armen naar de hemel.

Open beide handen; je linkerhand met de handpalm naar boven, laat je rechterhand met de handpalm naar beneden zakken, en roep de Godin aan.

Invocatie:

Ik roep U aan, Vrouwe van de Hemel, Aarde en Zee,

Bij Uw Mysteriën van Nacht en Dag,

Bij het licht van de Maan en de schaduw van de Zon,

Ik roep U aan, Vrouwe van Leven, Dood en Wedergeboorte,

Verschijn nu vanuit het Schaduwenrijk om mijn ziel te voeden en mijn geest te verlichten,

Drievoudige Vrouwe van de drie wegen,

Ik smeek U, sleutel dragende Vrouwe van in de nacht dwalende Zielen,

Om Uw wijsheid van voorbij de sterren te onthullen,

Om Uw sterrenvuur van daartussen neer te laten dalen,

Schepster van Licht!

Godin van de Schaduwrijken! Licht dragende Koningin!

Fluister nu uw Geheimen!

Vuur-brengster! Aardse! Koningin van de Hemel!

[Hef beide handen met de handpalmen naar boven richting de hemelen (drie hartslagen) en raak dan de grond aan met de handpalmen naar beneden]

[Zit voor de kaars en bereid je voor om het aan te steken]

[Haal drie keer diep adem en laat je zintuigen ontwaken]

Zeg:

Hekate, metgezel en gids van de Mysteriën,

Ik ontsteek dit Heilige Vuur om U te eren [steek het vuur aan]

Het licht verbindt de sterren en stenen, de hemelen en de aarde,

Met dit vuur uit ik mijn verlangen om meer inzicht in Uw Mysteriën te krijgen,

Askei Kataskei Erōn Oreōn Iōr Mega Samnyēr Baui (drie keer) Phobantia Semnē,

Grote Hekate, die het Web der Sterren spint en regeert over de Spiraal des Levens,

Leid me naar wegen van begrip,

Van Kruispunt naar Kruispunt,

De Fakkeldragers en de Sleuteldragers van uw Mysteriën,

Zullen elkaar altijd vinden.

Zit nu en zie de vlam flikkeren en dansen, focus op de verschillende kleuren in de vlam, het geel en rood, het blauw en wit, en het zwart. Als je wilt kun je mediteren op de vlam, schouwen voor visioenen of tekenen. Je kunt ook het vuur doven en de kaars houden – laat vanaf vandaag je ware zelf de prachtige mysteriën helder stralen, de vlam van de vuren van Hekate branden voor altijd in je hart!

Ik verban nu de schaduwen van twijfel uit mijn geest,

Vervuld van de stilte en warmte van ons verbond,

Ik voel Uw gouden glans in mijn hart,

En de glorie van kennis op mijn voorhoofd,

Ik ben een student van Uw Mysteriën.

Doof de vlam, en plaats dan beide handen op je hart (drie hartslagen), je wijsvinger en middelvinger van je dominante hand op je lippen (drie hartslagen), en dan op je voorhoofd (drie hartslagen).

Open je handpalmen reikend richting de hemel, en dan naar beneden en raak de Aarde aan.

[Copyright]

Dit ritueel is geschreven om het voltooien van het boek Hekate Her Sacred Fires te vieren en als devotie jegens de Godin Hekate. Toestemming wordt gegeven voor de aanpassing van dit ritueel voor persoonlijk gebruik of groepsgebruik. Het ritueel is ontworpen om uitgevoerd te worden zoals het is, maar het kan ook opgenomen worden in langere rituelen, en is compatibel met de meeste magische tradities. Ieder die deze rite uitvoert neemt persoonlijke verantwoording voor de uitkomsten (of gebrek aan uitkomsten!), de auteur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige ongewilde gevolgen. Dit ritueel mag vrijelijk vermenigvuldigd worden voor niet-commerciële doeleinden in elk formaat, elektronisch of gedrukt, op voorwaarde dat dit oorspronkelijke bericht intact blijft.

Voor veranderingen, updates en verdere bronnen zie www.sacredfires.co.uk

(c)Sorita d’Este, 2010