Norwegian

 Ritualet av hennes hellige ilder

Forberedelse:

Finn en stille plass hvor du kan utføre ritualet uforstyrret.
Du trenger et stearin lys (eller en annen form for hengiven ild, som for eksempel en lampe eller peis ild og noe å tenne det med. Du vil måtte ønske å innvie/vigsle stearin lyset, og andre materialer innenfor din egen tradisjon innenfor arbeidet, ellers vær sikker på å ha rent materialet.

 

Innledning:

Gjør deg selv komfortabel, pust dypt og finn ditt balanse senter punkt. En balanse av sinn, sjel og kropp. Som presenterer deg stolt og vakker til verden. Pust dypt og finn stemmen din. Stemmen som du vil tale sannhet og ekte intensjon med. Pust dypt og kall på friheten i hjertet ditt, sånn at du vil kunne utrykke deg selv med ren hensikt og styrken i ønsket.

Plasser begge hendene på hjertet (tre hjerteslag), din pekefinger og langfinger fra din dominante hånd til dine lipper (tre hjerteslag), så til ditt øyenbryn (tre hjerteslag). Så inneslutt tomlene i hver hånd (som knyttnever) og løft armene mot himmelen.

Åpne dine hender og med din venstrehånds håndflate vendt opp, plasser din høyre hånd ved din høyre side med håndflaten vendt nedover og kall på gudinnen.

Påkallelse:

Jeg kaller på deg, store herskerinne over himmelen, jorden og sjøen.
Ved dine mysterier av natt og dag.
Ved lyset av månen og skyggen av solen.

Jeg kaller på deg herskerinne over livet, døden og gjenfødsel.                                                                   Stig nå frem fra skyggens rike for å fore min sjel og opplyse mitt sinn.                                Tre-formet herskerinne av de tre veier.                                                                                     Jeg bønnfaller deg nøkkel-bærende herskerinne av de nattevandrene sjeler.                       Å bringe fram din visdom fra stjernene.                                                                                                      Å bringe ned din stjerneild, fra mørke imellom.

Skaperinne av lys.
Gudinne av skygge riket! Lys bærende dronning.
Visk nå dine hemmeligheter.

Ild-bringer! Den jordiske! Himmelens dronning!

[Løft begge hender med håndflaten vendt opp mot himmelen (tre hjerteslag), for så å berøre bakken med håndflatene vendt nedover]

[Sitt så foran lyset, klar til å tenne det]

[Ta tre dype åndedrag og la dine sanser våkne]

Si:
Hekate, følgesvenn og veileder til mysteriene.
Jeg tenner dette hellige lys i din ære. [Tenn ilden]
Dets lys forener stjernene og steinene, himmelen og jorden.
Med denne ild utrykker jeg mitt ønske om en større forståelse av dine mysterier.
Askei Kataskei Erōn Oreōn Iōr Mega Samnyēr Baui (3 ganger) Phobantia Semnē,
Store Hekate, som spinner vevet av stjernene og regjerer livets spiral.
Led meg gjennom stier av forståelse,
Fra veikryss til veikryss,
Fakkelbærere og nøkkelbærere av dine mysterier,
vil alltid finne hverandre

Sitt nå og iaktta flammens flagre og danse, tillat deg selv å se på de forskjellige fargene i flammen,de rød og gule, de blå og hvite og de svarte.
Om du ønsker og bestemmer deg for å bruke litt tid på å meditere på flammen, spå (scrying) for visjoner og varsler. Likeså måtte du ønske å slukke det og beholde stearin lyset.
La ditt sanne jeg skinne sterkt dets vakre mysterier fra denne dag av, flammene av ilden til Hekate brenner i ditt hjerte.

Jeg forviser nå tvilens skygger fra mitt sinn.
Tilført av stillheten og varmen av vår forening.
Jeg føler din gylne utstråling i mitt hjerte.
Og herligheten av kunnskap på mitt bryn
Jeg er en student av dine mysterier

Slukk flammen og plasser begge hendene på hjertet (tre hjerteslag), din pekefinger og langfinger fra din dominante hånd på dine lipper (tre hjerteslag), og så til ditt bryn (tre hjerteslag).

Åpne dine håndflater, strukket mot himmelen så strekk ned og berør jorden.