Bulgarian

Bulgarian – Ритуалът на Нейните Свещени Огньове

Ритуалът на Нейните Свещени Огньове

Почитане на Богиня Хеката

Подготовка :

Намерете някое хубаво място, на което ще се чувствате удобно и ще бъдете спокойни, някъде където няма да ви обезпокояват. Необходима ви е свещ и кибрит, може да запалите и благовоние ако прецените. По ваше желание осветете свещта, както и поставете всички други предмети, които биха ви послужили в ритуала, съобразени с традицията ви и стила на работа.

Начало :

Заемете удобна позиция, дишайте дълбоко и намерете точката на вашия баланс, хармонизирайте тялото с душата си,така че да се почувствствате наистина спокойни, горди и красиви,в церемонията, която предстои. Дишайте дълбоко и извикайте свободата от сърцето си, така че да можете да изразите себе си с чисто намерение и със силно желание.

Поставете и двете си ръце на сърцето си (нека чуете три удара на сърцето си), с показалеца и средния пръст на водещата ви ръка докоснете устните си (отново изчакайте три удара), след което докоснете чело (отново три удара). Сега сложете в юмрук и двете си ръце, така че палците ви да са скрити и вдигнете и двете си ръце към небесата.

Отворете ръцете си нека дланта на лявата ви ръка сочи нагоре а тази на дясната надолу,ръцете ви са една до друга плътно прилепени направете призвоваването на богинята :

Инвокация :

“Призовавам Теб, Велика Господарке на Небето,Земята и Морето

Чрез мистериите твои  на Нощта и Деня,

Чрез Светлината на Луната и Сянката на Слънцето

Призовавам Теб, Господарке на Живота,Смъртта и Прераждането

Яви се сега от Царството на Сенките,за да изпълниш душата ми  и да просветиш ума ми

Трилика Господарка на трите пътя

Умолявам те, Ключарке  и Господарке на бродещите,странстващите в нощта Души

Прояви мъдростта си от  звездите и сподели я с мен

За да сваля на земята звездния огън от всред тъмнината

Създателка на Светлината

Богиньо на Царствата на Сенките ! Кралице и Повелителке на  Светлината

Прошепни сега своите тайни !

Покровителко на Огъня ! Ти Земната ! Кралице на Небесата !”

[Вдигнете и двете си ръце с длани сочещи  нагоре към небето (изчакайте три удара на сърцето си) и след това свалете  ръцете  надолу,така че дланите ви да сочат към земята ]

[Седнете пред свещта и се подгответе, за да я запалите ]

[Поемете дъх дълбоко три пъти позволете на усещанията си да се събудят]

Кажете :

“Хеката спътнице и водач по пътя към мистериите

Паля този свещен огън в Твоя чест [запалете свеща]

Неговата светлина събира звезди и камъни, небесата и земята

С този огън Изразявам желанието свое за по дълбоко разбиране на мистериите

Аскей Катаскей Ерон Ореон Йор Мега Самниер Бауи ( 3 пъти се казва) Фобантиа Семне

Велика Хеката, която вплиташ в мрежа звездите и която бдиш над спирлата на живота

Води ме през пътищата на познанието

От кръстопът на Кръстопът

Факлоносец и Предводител

всякога ще се намират един друг.”

Сега седнете и наблюдавайте блещукането и танцът на пламъка, фокусирайте се над различните цветове на пламъка, жълтите и червените, сините и белите, черните. Ако желаете може да прекарате малко време в медитация над пламъка,да се взирате за видения или символи. Също така бихте могли да загасите и запазите свеща – позволете на истинската ви същност да се прояви изцяло и да разкрие мистериите от този ден и занапред, пламъкът от огъня на Хеката гори във вашето сърце !

“Прогонвам  сега сенките на съмнението от мисълтта си,

Единението от тишината и топлината на нашия съюз

Чувствам твоето златно сияние в сърцето си

И великолепието на мъдростта на челото си

Аз съм ученик  в Твоите мистерии.”

Изгасете пламъка, след което поставете и двете си ръце пред сърцето си,изслушайте три удара на сърцето си, с показалеца и средният пръст на водещата  ви ръка докоснете устните си, изчакайте три удара на сърцето и след това поставете на челото, почакайте три удара отново.

Отворете длани протегнати към небето, след това ги обърнете тъй че да гледат към Земята.

С това ритуалът приключи, ако имате някакви дарове можете да ги принесете на Хеката, или просто да поседите и да се оставите на усещанията си от ритуала.

With thanks and gratitude to Aset Sothis and Israfela for the translation of this rite from English into Bulgarian.