Norwegian

Hennes hellige ilds rite

Forberedelser

 

Finn et stille sted hvor du kan utføre ritualet uforstyrret.
Du trenger et stearinlys (eller en annen form for viet ild, som for eksempel en lampe eller peisild) og noe å tenne det med. Du bør helst innvie stearinlyset samt andre materialer innenfor din egen tradisjon først. Ellers sørg for å ha rent materiale.

Innledning

 

Sørg for at du er komfortabel, pust dypt og finn ditt balansepunkt – en balanse av sinn, sjel og kropp som presenterer deg stolt og vakker til verden. Pust dypt og finn stemmen din, stemmen som du vil tale sannhet og ekte intensjon med. Pust dypt og kall på friheten i hjertet ditt, sånn at du kan uttrykke deg selv med ren hensikt og styrke.

Plasser begge hendene på hjertet (tre hjerteslag), pekefinger og langfinger på din dominante hånd til leppene dine (tre hjerteslag), så på pannen din (tre hjerteslag). Inneslutt så tomlene i hver hånd (som knyttnever) og løft armene mot himmelen.

 

Åpne hendene dine og med venstrehånds håndflate vendt opp, plasser høyre hånd ved høyre side med håndflaten vendt nedover og kall på gudinnen.

Påkallelse

 

«Jeg kaller på deg, store herskerinne over himmelen, jorden og sjøen.
Ved mysteriene dine av natt og dag.
Ved lyset av månen og skyggen av solen.

Jeg kaller på deg, herskerinne over livet, døden og gjenfødelse.

Stig nå frem fra skyggeriket for å mette min sjel og opplyse mitt sinn.

Trippel-formet herskerinne av de tre veier.

Jeg ber deg, nøkkel-bærende herskerinne av de nattevandrende sjeler.

Å bringe fram din visdom fra stjernene.

Å bringe ned din stjerneild fra mørket imellom.

Skaperinne av lys.
Gudinne av skyggeriket! Lysbærende dronning.
Hvisk nå dine hemmeligheter.

Ild-bringer! Den jordiske! Himmelens dronning!»

 

[Løft begge hender med håndflatene vendt opp mot himmelen (tre hjerteslag), for så å berøre bakken med håndflatene vendt nedover]

 

[Sitt så foran lyset, klar til å tenne det]

[Ta tre dype åndedrag og la sansene dine våkne]

Si


«Hekate, følgesvenn og veileder til mysteriene.
Jeg tenner denne hellige ild i din ære.
[Tenn ilden]
Dets lys forener stjernene og steinene, himmelen og jorden.
Med denne ilden uttrykker jeg ønsket mitt om en større forståelse av dine mysterier.
Askei Kataskei Erōn Oreōn Iōr Mega Samnyēr Baui
(3 ganger) Phobantia Semnē,
Store Hekate som spinner vevet av stjernene og regjerer livets spiral.
Led meg gjennom veier av forståelse,
Fra korsvei til korsvei,
Fakkelbærere og nøkkelbærere av dine mysterier,
vil alltid finne hverandre.»

 

Sitt nå og se på flammen flagre og danse, tillat deg selv å se på de forskjellige fargene i flammen, de røde og gule, de blå og hvite og de svarte.


Om du ønsker, bruk gjerne litt tid på å meditere på flammen, spå (scrying) for visjoner og varsler. Likeså skulle du ønske å slukke det og beholde stearinlyset.


La ditt sanne jeg skinne sterkt dets vakre mysterier fra denne dag av. Flammene av ilden til Hekate brenner i hjerte ditt.

Si

«Jeg forviser nå skyggene av tvil fra mitt sinn.
Tilført av stillheten og varmen av vår forening.
Jeg føler den gylne stråleglansen din i mitt hjerte.
Og herligheten av kunnskap på min panne
Jeg er en elev av dine mysterier»

 

Hvis du ikke har slukket flammen, gjør det nå og plasser begge hendene på hjertet (tre hjerteslag), pekefinger og langfinger på din dominante hånd på leppene dine (tre hjerteslag), og så til pannen din (tre hjerteslag).

 

Åpne håndflatene dine, strukket mot himmelen, så senk dem og berør jorden.