Serbian

Serbian – RITUAL POSVECEN NJENIM SVETIM VATRAMA

RITUAL POSVECEN NJENIM SVETIM VATRAMA

Priprema:

Pronađite mirno mesto na kome ćete bez ometanja moći da izvedete

ritual. Biće vam potrebna jedna sveća (ili neki drugi vid vatre koju

posvećujete, poput lampe ili vatre u kaminu) i nešto uz pomoć čega

ćete da zapalite vatru. Možda biste želeli da posvetite sveću, ili

ostale predmete koje ćete da koristite u okviru vaše obicajene

tradicije rada, ili bar budite sigurni da su čisti.

Uvodni deo:

Smestite se udobno, dišite duboko i pronađite svoju tačku ravnoteže,

ravnoteže uma, duše i tela, sa kojom ćete da se predstavite svetu kao

ponosni i lepi. Dišite duboko i pronađite svoj glas, glas kojim ćete

da govorite reči čiste i istinske namere. Dišite duboko i prizovite

slobodu iz unutrašnjosti svog srca da biste bili sposobni da se

izrazite sa čistom namerom i snagom želje.

Položite obe ruke na srce (tri otkucaja srca), kažiprst i srednji prst

svoje dominantne ruke na usne (tri otkucaja srca), a zatim na čelo

(tri otkucaja srca). Sada zatvorite palčeve unutar obe ruke (savijte

ih u pesnice) i podignite obe ruke u pravcu neba.

Otvorite ruke i sa levim dlanom okrenutim na gore, spustite desnu ruku

sa dlanom okrenutim na dole i prizovite Boginju.

Prizivanje:

“Prizivam te, Veličanstvena Gospodarice Neba, Zemlje i Mora,

Pomoću tvojih misterija Noći i Dana,

Pomoću Svetlosti Meseca i Senke Sunca,

Prizivam te, Gospodarice Života, smrti i ponovnog rođenja.

Pojavi se sada iz kraljevstva senki da bi nahranila moju dušu i

prosvetlila moj um,

Trostruka Gospodarice tri puta,

Preklinjem tebe koja nosiš Ključ, Gospodarice Duša koje lutaju Noću,

Da doneses svoju mudrost koja je među zvezdama,

Da spustiš svoju zvezdanu vatru iz tame koja se nalazi između,

Stvoriteljko Svetlosti!

Boginjo Kraljevstva Senki! Kraljice koja nosiš Svetlo!

Šapni sada svoje tajne!

Donositeljko Vatre! Zemaljska! Kraljice Neba!”

[Podignite obe ruke sa dlanovima koji su okrenuti na gore u pravcu

neba (tri otkucaja srca), a zatim dotaknite zemlju sa dlanovima

okrenutim na dole]

[Sedite ispred sveće i spremite se da je zapalite]

[Udahnite duboko tri puta i dopustite svojim čulima da se probude]

Izgovorite:

“Hekato, saputnice i vodicu do misterija,

Palim ovu svetu vatru u tvoju čast [zapalite vatru],

Njena svetlost sjedinjava zvezde i kamenje, nebo i zemlju,

Sa ovom vatrom izrazavam svoju želju za boljim razumevanjem tvojih misterija.

Askei Kataskei Erōn Oreōn Iōr Mega Samnyēr Baui (3 puta) Phobantia Semnē,

Veličanstvena Hekato, koja vrtiš zvezdanu mrežu i upravljaš spiralom života,

Vodi me u pravcu i putevima razumevanja,

Od Raskršća do Raskršća,

Oni koji nose Baklje i Ključ tvojih misterija,

Uvek će da nalaze jedni druge.”

[Sada sedite i posmatrajte plamen kako treperi i igra, dopustite sebi

da se usredsredite na različite boje plamena, žute i crvene, plave i

bele, i crnu. Ako želite, mogli biste da odlučite da provedete

određeno vreme meditirajući uz plamen, u isčekivanju vizija ili

predznaka. Isto tako, mogli biste da poželite da ih rasterate i

sačuvate sveću da dopusti da od ovog dana na dalje vaše istinsko biće

blistavo isijava svoje divne misterije i da plamen Hekatinih vatri

nastavi da gori u vašem srcu!]

“Sada rasterujem senke sumnji iz svog uma,

Nadahnuta tišinom i toplotom našeg sjedinjenja,

Osećam tvoje zlatno isijavanje u svom srcu.

I veličanstvenost znanja na svom čelu,

Ja sam učenik tvojih Misterija.

Ugasite plamen, zatim stavite obe ruke na svoje srce (tri otkucaja

srca), kažiprst i srednji prst svoje dominantne ruke na usne (tri

otkucaja srca), a zatim na čelo (tri otkucaja srca).

Otvorite šake i ispružite ruke prema nebu, zatim na dole i dotaknite Zemlju.

Ritual posvećen Njenim Svetim Vatrama