Swedish

Swedish – Hennes heliga eldars rit

Förberedelser av material:

Hitta en tyst och lugn plats där du kan utföra riten ostört. Du behöver ett ljus ( eller någon annan form av rituell öppen eld, exempelvis en olje lampa eller en eldstad) Samt någonting att tända den med. Du kan rena ljuset och materialet du kommer att använda på det sätt som din tradition föreslår. I annat fall se till att ljuset inte är orent.

Förberedelse för riten:

Slappna av och fin dig till ro, andas djupt och hitta din balans. En balans av sinnet själen och kroppen, som kommer att göra dig presentabel och vacker för världen. Andas in djupt och hitta din röst, rösten som du kommer att använda för att tala ord av sann och ren avsikt. Andas in djupt och kalla på friheten i ditt hjärta så att du kommer att kunna utrycka dig med en ren avsikt, styrka och åtrå.

placera båda dina händer på hjärtat ( tre hjärtslag) Pek och långfingret förs sedan upp mot dina läppar ( tre hjärtslag) Sedan för du fingrarna till pannan precis ovanför ögonbrynen ( tre hjärtslag) Nu tar du och knyter händerna med tummen inne och lyfter båda armarna mot himlen. Öppna dina händer och med vänstra handflatan uppåt. För din högra arm till sidan av handflatan pekandes nedåt och åkalla gudinnan.

 

Åkallan:

Jag åkallar dig, stora härskarinna av himmelen, jorden och havet,

Med sina mysterier av dag och natt,  

Med månens ljus och solens skugga

Jag åkallar dig, härskarinna av livet, döden och återfödelse. 

Träd fram från skuggornas rike för att nära min själ och upplysa mitt sinne

Tre formade härskarinna av tre vägar.

Jag bönfaller dig, nyckelbärande härskarinna av dom nattvandrande själarna

Att föra fram din visdom från stjärnorna

Att ta ned din stjärneld från mörkret mellan,

Skaparinna av ljus!

Gudinna av skuggornas rike! Ljusbärande drottning!

Viska nu till mig dina hemligheter!

Eld bringare! Jordiska! Drotting av himmelen!

 

(Lyft båda händerna med handflatorna upp mot himlen ( tre hjärtslag)

Rör sedan marken med handflatorna nedåt. Sätt dig framför ljuset och förbered dig att tända det. Ta tre djupa andetag och låt dina sinnen vakna.)

Säg:

Hekate, följeslagare och guide till mysterierna

Jag tänder denna heliga eld till din ära (tänd ljuset)

Dess ljus förenar stjärnorna och stenarna, himlarna och jorden,

Med denna eld utrycker jag min önskan att få en större förståelse för dina mysterier

 

Askei Kataskei Erōn Oreōn Iōr Mega Samnyēr Baui ( säg detta tre gånger)

Phobantia Semnē ( säg en gång)

 

Stora Hekate, som spinner stjärnornas väv och som regerar över livets spiral

Guida mig igenom och mot vägar av kunskap,

Från korsväg till korsväg.

Fackelbärarna och nyckelbärarna till dina mysterier kommer alltid att finna varandra.

 

Sätt dig nu och se hur flamman flackar och dansar, låt dig fokusera på dom olika färgerna i flamman, dom gula och röda, dom blå och vita, och den mörka. Om du önskar så kan du spendera lite tid och meditera på flamman, spå den för syner och omen. Likaså, kan du snart släcka den och spara ljuset. Låt ditt sanna själv stråla starkt dess vackra mysterium från denna dag och framåt, flamman från Hekates eldar brinner i ditt hjärta.

Säg:

Jag avlägsnar nu skuggorna av tvivel från mitt sinne,

Genomsyrad av tystnaden och värmen av vår förening

Jag känner den gyllende strålningen inne i mitt hjärta

Och kunskapens glans på min panna

Jag är en student av dina mysterier

Släck nu elden, och placera båda dina händer på hjärtat ( tre hjärtslag)

Pek och långfingret förs sedan upp mot dina läppar ( tre hjärtslag)

Sedan för du fingrarna till pannan precis ovanför ögonbrynen ( tre hjärtslag)

Öppna nu dina händer och höj handflatorna mot himlen, sträck dig sedan ner och rör dom vid jorden.

————————————

Hennes heliga eldars rit.

Skriven av Sorita d,Este för Hekate Her Sacred Fires

Denna ceremoni ges ut gratis för icke komersionell distribution. Du kan skicka den vidare, återproducera, samt publicera den för ofentligt och enskilt bruk. Detta kan göras utan författarens samtycke, förutsatt att denna text återproduceras med den.

Översättning från Engelska till Svenska av Henrik Holmdahl.

With thanks and gratitude to Henrik Holmdahl for this Swedish Language translation.hekate